Jak na export dat

Funkce exportu Vašich dat nabízí několik možností. Od výběru formátu, způsobu nebo pokročilých funkcí.

Data z aplikace můžete exportovat na stránce Nemovitosti > Exportovat vše. Můžete si vybrat jestli chcete exportovat po nemovitostech, nebo po vlastnících. 

Export po nemovitostech

Při exportu se vám uloží jednoduchý seznam nemovitostí bez vlastníků.

Export po vlastnících

Při exportu se vám uloží seznam, kde se každý vlastník nachází na novém řádku. 

Pokročilé exporty

Pokud exportovat po vlastnících, můžete vyfiltrovat právnické osoby, duplicity či nerezidenty. 

Odstranění duplicit
V případě, že exportujete více záznamů, může se stát, že se vlastník nemovitosti v tabulce objeví vícekrát. Pokud se tomu chcete vyhnout, stačí označit políčko "Odstranit duplicity".
V některých případech nemusí být odstranění 100%. Například pokud je vlastník jednou součástí SJM a jednou samostatně.

Odstranění právnických osob
Označením políčka "neexportovat právnícké subjekty" budou před exportem odstraněny všechny subjekty, které obsahují názvy společností (s.r.o., a.s., spolek,...)

Odstranění rezidentů
Touto funkcí exportujete pouze ty, kteří mají jinou adresu bydliště, než je adresa nemovitosti.