Obecné

‍Výnos zemědělské půdy: Kolik se v roce 2024 platí pachtovné ze zemědělské půdy?

24.4.2024

Zemědělská půda se v posledních letech stává čím dál více atraktivní komoditou, do které lze investovat. Zvláště pokud hledáte stabilní příjem a ochranu před inflací. Důvodů je k tomu hned několik - díky stále zvyšující se poptávce po potravinách, rostoucím cenám zemědělských produktů a omezené nabídce, se očekává i značný růst cen pachtovného. Jak se jeho výše počítá a kolik můžete na pachtovném aktuálně v roce 2024 získat? 

Proč (ne)investovat do zemědělské půdy

Zemědělská půda aktuálně tvoří zhruba 56 % z celkové rozlohy České republiky, avšak s rozvojem infrastruktury a měst jí postupně ubývá. Z toho důvodu se může zdát, že se vám taková investice musí vyplatit na 100 %. Hodnota takové půdy se totiž bude logicky stále zvyšovat! 

Než se ale pustíte do nákupu orné půdy, pastvin či lesa, mějte na paměti, že je prodej zemědělské půdy často docela obtížný a zdlouhavý. Nejedná se tedy o rychlou investici, ze které budete ihned profitovat. Dále je třeba také počítat s tím, že zemědělci, kteří budou na vaší půdě hospodařit, mohou mít docela vysoké náklady na údržbu, čímž se jejich celkové výnosy sníží, a tím i ty vaše. Proto si před nákupem o pozemku zjistěte veškeré dostupné informace!

Jaké faktory ovlivňují cenu pachtovného? 

Stejně jako u domů či bytů, i u zemědělské půdy se hodnota pozemku odvíjí od lokality. Pokud se půda nachází v blízkosti měst s dobrou dostupností, mívá větší cenu. Důležitým faktorem je ale při počítání ceny pachtovného především BPEJ, tedy bonita půdy. Co to je?

BPEJ je bonitovaná půdně ekologická jednotka, která zohledňuje jak půdní faktory, tak i změny klimatu, ekologický dopad, pohyby vody v krajině či změny na zemském povrchu. Stanovuje se na základě map a průzkumu terénu a podrobné analýzy půdy, ze které lze vyčíst například množství obsažených hnojiv, uhlíků a kontaminantů v půdě či náchylnost k erozi. 

Čím lepší má půda bonitu, tím vyšší cenu má. Samozřejmě ale pak musíte počítat i s vyšší daní z nemovitosti. Jakou má půda BPEJ můžete zjistit v katastru nemovitostí na stránkách ČÚZK nebo přímo v ekatalogu BPEJ, kde uvidíte i aktuální ceny. 

Jaká je obvyklá výše pachtovného? 

Výše pachtovného se kromě bonity a lokality odvíjí na typu zemědělské půdy. Nejvyšší cenu má orná půda, u níž se průměrná výše pachtovného pohybuje mezi 2 500 - 5 000 Kč za ha ročně. Cenu ovlivňuje i to, jaké plodiny se na této půdě pěstují. Velmi lukrativní je například řepka olejná. Louky a pastviny vám z nájemného přinesou mezi 1000 - 3 000 Kč/ha/rok, zatímco u lesní půdy se cena pohybuje mezi 500 - 1000 Kč/ha/rok. Nejvýhodnější podmínky získáte u celistvých pozemků větších výměr. Jaké jsou obvyklé ceny ve vámi vybrané lokalitě  můžete zjistit od místní zemědělské správy či odborníka na nemovitosti. 

Kolik se aktuálně platí v České republice? 

V roce 2024 se platí nejvyšší průměrné pachtovné za ornou půdu v Jihomoravském kraji, tedy 5000 Kč/ha/rok. Nejnižší částka je v Praze, jak můžete vidět v následujícím přehledu 

 • Jihomoravský kraj: 5 000 Kč/ha/rok
 • Středočeský kraj: 4 500 Kč/ha/rok
 • Jihočeský kraj: 4 000 Kč/ha/rok
 • Vysočina: 3 500 Kč/ha/rok
 • Olomoucký kraj: 3 500 Kč/ha/rok
 • Moravskoslezský kraj: 3 000 Kč/ha/rok
 • Pardubický kraj: 3 000 Kč/ha/rok
 • Královéhradecký kraj: 3 000 Kč/ha/rok
 • Liberecký kraj: 2 500 Kč/ha/rok
 • Ústecký kraj: 2 500 Kč/ha/rok
 • Karlovarský kraj: 2 500 Kč/ha/rok
 • Plzeňský kraj: 2 500 Kč/ha/rok
 • Jihočeský kraj: 2 500 Kč/ha/rok
 • Praha: 2 000 Kč/ha/rok

Jen pro představu - v roce 2023 platili zemědělci za užití půdy 2,2 % z ceny půdy, v tomto roce se jedná již o 5,8 %. Dá se velmi dobře předpokládat, že trend zvyšování cen bude pokračovat  i v následujících letech a tedy i výše pachtovného bude i nadále růst. Stejně tak ale porostou i ceny samotných pozemků, které od roku 2015 poskočily o 13 %. 

Jak tedy vidíte, investice do půdy může být velmi zajímavou záležitostí, když se nakoupí efektivně. Díky naší aplikaci Maplo můžete na pár kliknutí oslovit dopisem tisíce majitelů zemědělské půdy a vybrat tak k nákupu jen takový pozemek, do něhož se vám investice skutečně vyplatí! 

Zdroje: 

www.farmito.cz 

www.farmy.cz/informace_caste_otazky_faq 

Verified writer
chytrá Mapová aplikace

Začněte vyhledávat nemovitosti rychleji.

Na pár kliknutí naleznete ty nejlepší nemovitosti a oslovíte jejich majitele.